Onze alternatieven

Gezonde lucht en groen zijn een basisrecht

Groen

Met 524.501 inwoners heeft onze stad nood aan open ruimte, om te genieten, te spelen en te sporten. Maar op dit moment is er een nijpend tekort aan groen, zeker in de binnenstad. Ook is de luchtvervuiling erger dan gedacht. Fijnstof en stikstofdioxiden veroorzaken ziektes van de luchtwegen, de longen en het hart. Daarom moet de stad voluit inzetten op een duurzame toekomst, met minder auto’s, meer groen en een schonere lucht. Die investeringen in een gezonde publieke ruimte hebben nog een ander positief effect: de creatie van meer en nieuwe jobs.