Onze alternatieven

Een stad die voor haar mensen zorgt

Warm

Betaalbare kinderopvang zonder wachtlijsten, ouderenzorg met aandacht voor het menselijke aspect, en kwaliteitsvolle woningen. De stad heeft belangrijke troeven in handen om gelijke kansen te creëren en het leven van haar burgers makkelijker en aangenamer te maken, maar komt vandaag schromelijk tekort. Daarom vragen we onze stad om eindelijk weer in haar mensen te investeren. We willen beter onderwijs, een betere begeleiding van anderstaligen, betaalbare woon-zorgcentra en een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Voor iedereen, niet alleen voor wie het kan betalen. Ook moet de stad dringend de woonnood aanpakken. Iedereen heeft recht op een betaalbaar en degelijk appartement of huis.