Onze alternatieven

Solidariteit met wie pech heeft

Sociaal

Wie vandaag arm, ziek of werkloos is, of tijdelijk niet kan werken, wordt twee keer gestraft. Ze hebben niet alleen tegenslag, maar worden nog eens door het beleid uitgespuwd, door boetes en verlaagde of geschrapte uitkeringen. Wie pech heeft, moet hulp krijgen. Dat is het principe van onze sociale zekerheid, een sociale, solidaire en collectieve verzekering die alle mensen beschermt tegen de vele risico’s van het leven. Dankzij die sociale zekerheid krijgen mensen kansen en voldoende financiële ademruimte, ook als het wat minder gaat, als ze tijdelijk niet kunnen werken of als ze met pensioen gaan.