Onze visie voor 't stad

Wij zijn zot van Antwerpen. Maar er gaat ook van alles mis: armoede, stilstaand verkeer, discriminatie … Wij vinden dat het anders en beter kan. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 lanceren we daarom deze campagne en vragen we aan alle Antwerpenaars wat zij absoluut anders willen in ‘t stad.

Benieuwd wat wij graag veranderen? Check onze standpunten.

 

Kansrijk

Kansen voor iedereen

90.000 Antwerpenaren leven in armoede. Vaak simpelweg door pech: een echtscheiding, ziekte of ontslag. Maar in plaats van te helpen, laat het stadsbestuur die mensen stikken. Zo verliezen ze twee keer. Dat moet anders. Want die armoede treft ook hun zonen en dochters. We willen dat de stad voor haar inwoners zorgt, ook als het even moeilijk gaat. En we eisen dat alle kinderen een eerlijke en gelijke start krijgen in het onderwijs. Dat vraagt om een investering in voldoende scholen, en in bevlogen en goed opgeleide leerkrachten.

Lees meer
Kleurrijk

Een warme en veilige stad waar iedereen zich thuis voelt

De rijkdom van onze stad zit in haar diversiteit, in de verschillende kleuren, samenlevingsvormen, overtuigingen en culturen. Helaas krijgt niet iedereen dezelfde kansen. Racisme en discriminatie duwen mensen naar de rand van de samenleving. Wij vinden dat iedereen de vrijheid moet hebben om zichzelf te zijn. En pleiten voor een gelijke behandeling op school, de werkvloer en de woningmarkt. En laat onze stad een veilig en vertrouwd nest zijn, waar mensen met een gerust hart vertoeven, ook ‘s avonds laat. De stad moet weten wat er in haar wijken gebeurt, er staan voor haar inwoners en criminaliteit kordaat aanpakken – met de wijkagent als vertrouwenspersoon.

Lees meer
Groen

Gezonde lucht en groen zijn een basisrecht

Met 524.501 inwoners heeft onze stad nood aan open ruimte, om te genieten, te spelen en te sporten. Maar op dit moment is er een nijpend tekort aan groen, zeker in de binnenstad. Ook is de luchtvervuiling erger dan gedacht. Fijnstof en stikstofdioxiden veroorzaken ziektes van de luchtwegen, de longen en het hart. Daarom moet de stad voluit inzetten op een duurzame toekomst, met minder auto’s, meer groen en een schonere lucht. Die investeringen in een gezonde publieke ruimte hebben nog een ander positief effect: de creatie van meer en nieuwe jobs.

Lees meer
Werkbaar

Goedbetaald en menselijk werk

In Antwerpen is 14,6% van de inwoners op zoek naar werk. En wie wél werk heeft, worstelt ermee, door de hoge werkdruk, het gebrek aan flexibiliteit en het helse woon-werkverkeer. Daarom pleiten we voor werkbaar en menselijk werk. We willen naar een 32-urige werkweek voor iedereen. Zo krijgen werkenden weer tijd om te leven en komen er banen vrij voor wie werk nodig heeft. Ook moet de stad mee een einde maken aan de sociale dumping, waarbij buitenlandse werknemers hier tegen een hongerloon en in slechte omstandigheden komen werken. Die oneerlijke concurrentie maakt onze economie kapot. Geef gelijk loon voor gelijk werk, ook bij overheidsopdrachten.

Lees meer
Mobiel

Een veilige stad die vooruitgaat

Als het over fileleed gaat, spant onze stad de Belgische kroon. En dat is niets om trots op te zijn. Daarom moet de stad investeren in meer, beter en stipt openbaar vervoer, en moeten werkgevers vaker thuiswerk toestaan en carpoolen te stimuleren. Ook trekken we aan de alarmbel: maak kruispunten conflictvrij en zorg voor voldoende en degelijke voet- en fietspaden. Want in 2017 viel in Vlaanderen wel het laagste aantal verkeersdoden ooit, Antwerpen kende een forse stijging.

Lees meer
Warm

Een stad die voor haar mensen zorgt

Betaalbare kinderopvang zonder wachtlijsten, ouderenzorg met aandacht voor het menselijke aspect, en kwaliteitsvolle woningen. De stad heeft belangrijke troeven in handen om gelijke kansen te creëren en het leven van haar burgers makkelijker en aangenamer te maken, maar komt vandaag schromelijk tekort. Daarom vragen we onze stad om eindelijk weer in haar mensen te investeren. We willen beter onderwijs, een betere begeleiding van anderstaligen, betaalbare woon-zorgcentra en een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Voor iedereen, niet alleen voor wie het kan betalen. Ook moet de stad dringend de woonnood aanpakken. Iedereen heeft recht op een betaalbaar en degelijk appartement of huis.

Lees meer
Sociaal

Solidariteit met wie pech heeft

Wie vandaag arm, ziek of werkloos is, of tijdelijk niet kan werken, wordt twee keer gestraft. Ze hebben niet alleen tegenslag, maar worden nog eens door het beleid uitgespuwd, door boetes en verlaagde of geschrapte uitkeringen. Wie pech heeft, moet hulp krijgen. Dat is het principe van onze sociale zekerheid, een sociale, solidaire en collectieve verzekering die alle mensen beschermt tegen de vele risico’s van het leven. Dankzij die sociale zekerheid krijgen mensen kansen en voldoende financiële ademruimte, ook als het wat minder gaat, als ze tijdelijk niet kunnen werken of als ze met pensioen gaan.

Lees meer